fbpx

ƯỚC GÌ TÔI BIẾT ĐẾN ENGLISH GUIDE SỚM HƠN

“ƯỚC GÌ TÔI BIẾT ĐẾN ENGLISH GUIDE SỚM HƠN” Với mục tiêu IELTS 6.0 để du học Châu Âu – “Chị Tuyết đã đầu tư rất nhiều thời…

Practice: Reading – Listening: Human Are Still Evolving

HUMAN ARE STILL EVOLVING Nguồn: Hashem Al-Ghaili Many people think of evolution as a thing of the past. Something that started billions of years ago with single-cell organisms and…

X