Đặng Lê Kim Khánh học lớp Ielts Master 22.1 tại English Guide và lấy được Ielts 6.0 chỉ trong vòng 2 tháng.

Cảm ơn Khánh đã đồng hành cùng English Guide.


      Học Viên Tiêu Biểu