LỊCH KHAI GIẢNG

English Guide liên tục khai giảng các khóa học hàng tháng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2021 - CÁC LỚP HỌC KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG

Học viên lựa chọn chương trình học, khóa học, địa điểm học ở ô tìm kiếm bên dưới
Chương trình họcKhóa họcĐịa điểm họcThời gian họcNgày khai giảngThời lượng họcHọc phí
Căn bản - Giao tiếpGrammar OnlineQuận 3Chủ nhật
19:00-21:00
19/12/202112 giờ - 1.5 tháng1.000.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideQuận 3Thứ 3, Thứ 5
19:30-21:30
2/12/202148 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideBuôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:15-21:15
17/12/202148 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideBuôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
15:15-17:15
19/12/202148 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowQuận 3Thứ 2, Thứ 4
18:30-20:30
8/12/202132 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowBuôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
15:15-17:15
4/12/202132 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowBuôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
17:15-19:15
18/12/202132 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsQuận 3Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
18:30-20:30
3/12/202148 giờ - 3 tháng7.900.000
5.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsBuôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
9:15-11:15
11/12/202148 giờ - 2 tháng7.900.000
5.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5Quận 3Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
17/12/202180 giờ - 2.5 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5Buôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:15-21:30
4/11/202180 giờ - 3 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5Buôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4
19:15-21:15
22/12/202180 giờ - 3 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Quận 3Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
18:30-21:00
28/12/202157.5 giờ - 2 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Buôn Ma ThuộtThứ 3: 17:00-18:30
Chủ nhật: 9:15-11:30
12/12/202157.5 giờ - 2 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Buôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:15-21:30
14/12/202157.5 giờ - 2 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi IELTSIelts Online 5.0-5.5Quận 3Thứ 7, Chủ nhật
18:00-20:00
19/12/202178 giờ - 5 tháng8.000.000
Luyện thi IELTSIelts Online 6.0+Quận 3Thứ 7: 18:00-20:00
Chủ nhật: 14:30-16:30
26/12/202178 giờ - 5 tháng8.000.000
Luyện thi TOEICToeic Run 450-500Quận 3Thứ 3, Thứ 5
18:30-21:00
16/12/202140 giờ - 2 tháng3.900.000
2.900.000
Luyện thi TOEICToeic Fly 600-650+Quận 3Thứ 4, Thứ 6
18:00-20:30
29/12/202130 giờ - 1.5 tháng2.900.00
1.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTEENS 12-15 tuổiQuận 3Thứ 3, Thứ 5
18:00-19:30
Liên hệ72 giờ - 06 tháng7.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênFoundationBuôn Ma ThuộtThứ 3: 17:30-19:00
Chủ nhật: 09:30-11:00
17/11/202172 giờ - 06 tháng4.000.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 1Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
08:00-09:30
14/11/202172 giờ - 06 tháng5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 2Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
09:30-11:00
15/11/202172 giờ - 06 tháng5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 3Buôn Ma ThuộtThứ 4, Thứ 6
17:30-19:00
19/11/202172 giờ - 06 tháng5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 4Buôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5
17:30-19:00
18/11/202172 giờ - 06 tháng5.900.000