HỌC VIÊN NGUYỄN ÁI VY – OVERALL 6.5

Học viên Nguyễn Ái Vy đã đạt điểm Ielts 6.5 (Listening: 6.0, Reading: 6.5, Writing: 6.5, Speaking: 6.0) sau khi hoàn thành khóa Ielts Master 5.5-6.5.

Nguyễn Ái Vy là sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ Thực Phẩm, quyết định học Ielts để làm hành trang trước khi ra trường và em đã đạt được mục tiêu mong muốn của mình. Cám ơn em đã tin tưởng và cho ENGLISH GUIDE cơ hội đồng hành cùng em. Chúc em luôn thành công trong những chặng đường phía trước nhé.


      Học Viên Tiêu Biểu