HỌC VIÊN NGUYỄN PHƯỚC DUY THIÊN – OVERALL 6.5

Nguyễn Phước Duy Thiên học sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn TP. Hồ Chí Minh đã đạt số điểm Ielts 6.5 (Listening: 8.5, Reading: 6.5, Writing: 6.0, Speaking: 5.5) vào kỳ thi ngày 12/02/2017 sau khi học khóa Pre Ielts, Ielts Master 5.5-6.5 và khóa Advanced 6.5+

Tấm bằng Ielts 6.5 đã giúp em có được suất học bổng đi New Zealand. Chúc em luôn thành công trong chặng đường phía trước nhé.


      Học Viên Tiêu Biểu