fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 23/02/2020

Monday

PRE IELTS
Listening 4
Ms. Thục
ENGLISH GUIDE
Pron 8
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 1
Huyền Ms.
IELTS MASTER
Writing 1
Mr Trọng

Tuesday

PRE IELTS
Speaking 1
Ms Đào
TEENS 2
Lesson 15
Mr Trọng
IELTS MASTER
R-L 11
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Huyền Ms.

Wednesday

IELTS MASTER
R-L 1
Trang Ms.
TEENS 1
Pron 2
Ms Đào
TEENS 2
Lesson 18
Mr Trọng
PRE IELTS
Speaking 4
Ms. Thục
ENGLISH GUIDE
Gram 12
Mr Trọng

Thursday

PRE IELTS
Writing
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 1
Ms. Thục
SPEAK NOW
Lesson 2
Huyền Ms.
IELTS MASTER
Writing 10
Mr Trọng

Friday

IELTS MASTER
Speaking 1
Ms Đào
TEENS 2
Lesson 19
Ms Đào
PRE IELTS
Reading 3
Trang Ms.
ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr Trọng

Saturday

PRE IELTS
Listening 1
Ms. Thục
ENGLISH GUIDE
Gram 3
Huyền Ms.
ENGLISH GUIDE
Gram 9
Ms. Thục
TEENS 1
Gram 18
Ms Đào
TEENS 1
Gram 26
Ms. Thục
TEENS 1
Gram 4
Ms. Thục
TEENS 2
Lesson 16
Ms Đào
IELTS MASTER
Speaking 7 - Test
Ms Đào
TOEIC RUN 450-500
Lesson 11
Ms Vy
SPEAK NOW
Lesson 7
Huyền Ms.

Sunday

ENGLISH GUIDE
Pron 4
Ms Đào
TEENS 1
Gram 27
Ms. Thục
TEENS 1
Pron 9
Ms Vy
TOEIC RUN 450-500
Lesson 12
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 8
Huyền Ms.