fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 12/04/2020

Monday

ENGLISH GUIDE
OFF
Ms. Thục
SPEAK NOW
Lesson 12 - Online
Huyền Ms.
IELTS MASTER
Writing 2 - Online
Mr Trọng
IELTS MASTER
Speaking 5 - Online
Ms Đào

Tuesday

PRE IELTS
Speaking 5 - Online
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Day 1
Mr Trọng
TEENS 2
OFF
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE
OFF
Huyền Ms.

Wednesday

ENGLISH GUIDE
OFF
Huyền Ms.
IELTS ADVANCED
Writing 6 - Online
Mr Trọng
IELTS MASTER
R-L 5 - Online
Ms. Thục
IELTS MASTER
R-L 10 - Online
Ms Đào
TEENS 1
OFF
Ms. Thục
TEENS 2
OFF
Mr Trọng

Thursday

PRE IELTS
Reading 5 - Online
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE
OFF
Ms. Thục
SPEAK NOW
Lesson 13 - Online
Huyền Ms.

Friday

IELTS ADVANCED
Speaking 7 - Online
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
OFF
Ms. Thục
IELTS MASTER
R-L 4 - Online
Ms Đào
IELTS MASTER
Writing 8 - Online
Mr Trọng
TEENS 2
OFF
Ms Đào

Saturday

PRE IELTS
Writing 6 (fin)- Online
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
OFF
Huyền Ms.
ENGLISH GUIDE
Gram 18 - Online
Ms. Thục
TEENS 1
OFF
Ms Đào
TEENS 1
OFF
Ms Vy
TEENS 1
OFF
Ms. Thục
TEENS 2
OFF
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 13 - Online
Huyền Ms.

Sunday

SPEAK NOW
Lesson 14 - Online
Huyền Ms.
ENGLISH GUIDE
Day 19 - Online
Ms. Thục
TEENS 1
OFF
Ms. Thục
TEENS 1
OFF
Ms Vy