fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 16/09/2019 ĐẾN 22/09/2019

Monday

IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 20
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 9
Mr Thắng
SPEAK NOW
Lesson 15
Mr Trọng
SPEAK NOW
Lesson 10
Ms Vy
SPEAK NOW
Lesson 1
Mr Thành

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Writing
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Pron 10
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 14
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 15
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 1
Ms Vy
TOEIC RUN 450-500
Gram 8
Mr Thắng
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Writing
Mr Trọng

Wednesday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Pron 11
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Mr Thành
SPEAK NOW
Lesson 16
Mr Trọng

Thursday

IELTS EXPRESS 5.5
Speaking
Mr Thành
ENGLISH GUIDE For Teen
Pron 8
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 8
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 1
Ms Vy
TOEIC RUN 450-500
Gram 9
Mr Thắng
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Speaking
Mr Thành

Friday

IELTS EXPRESS 5.5
OFF
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 21
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 10
Ms Vy
ENGLISH GUIDE
Lesson 11
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 2
Mr Thành

Saturday

ENGLISH GUIDE
Pron 8
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 4
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 7
Ms Đào
TOEIC RUN 450-500
Lesson 2
Mr Thành
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 4
Mr Thắng
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 22
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 15
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 9
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Vy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Listening
Mr Thành

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 14
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 2
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 8
Mr Trọng
TOEIC RUN 450-500
Lesson 3
Mr Thành
ENGLISH GUIDE For Teen
Pron 2
Ms Vy
X