fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 22/07/2019 ĐẾN 28/07/2019

Monday

ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 6
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 14
Ms Vy
ENGLISH GUIDE
Gram 5
Mr Thành
SPEAK NOW
OFF
Mr Trọng

Tuesday

ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 12
Ms Vy
ENGLISH GUIDE
Lesson 8
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Ms Vy
SPEAK NOW
OFF
Mr Trọng

Wednesday

ENGLISH GUIDE For Teen
Pron 4
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 8
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 3
Ms Đào

Thursday

ENGLISH GUIDE For Teen
Extra 1
Mr.Đôn
ENGLISH GUIDE
Gram 1
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 12
Mr Thành
SPEAK NOW
Lesson 2
Mr Trọng

Friday

ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 7
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 15
Ms Vy
ENGLISH GUIDE
Gram 6
Mr Thành
SPEAK NOW
Lesson 3
Mr Trọng

Saturday

ENGLISH GUIDE
Gram 5
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr Trọng
TOEIC RUN 450-500
Gram 5
Mr Thành
ENGLISH GUIDE For Teen
Gram 13
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE For Teen
Extra 2
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr Thành

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 6
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 14
Ms Vy
TOEIC RUN 450-500
Gram 6
Mr Thành
X