fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 20/05/2019 ĐẾN 26/05/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 3
Mr Trọng

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Gram 1
Mr Trọng

Wednesday

ENGLISH GUIDE
Gram 4
Mr Trọng

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 2
Mr Trọng

Friday

ENGLISH GUIDE
Pron 2
Mr Trọng

Saturday

ENGLISH GUIDE
Gram 1
Mr Trọng
ENGLISH GUIDE
Pron 1
Mr Trọng

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 2
Mr Trọng
X