fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 3
Ms Thư
SPEAK NOW
Lesson 4
Mr Liam
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Speaking 3+4
Mr. Hoàng Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 3
Mr Tuấn

Tuesday

SPEAK NOW
Lesson 8
Mr.Bình
ENGLISH GUIDE
Pron 8
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 7
Mr Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 3
Ms Uyên

Wednesday

SPEAK NOW
Lesson 4
Mr.Bình
ENGLISH GUIDE
Gram 4
Ms Thư
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 4
Mr Tuấn

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 15
Ms Kim
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 6
Mr Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 2
Mr Tuấn

Friday

ENGLISH GUIDE
Pron 2
Ms Kate
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 7
Ms.Vân Anh
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 6
Ms Uyên

Saturday

ENGLISH GUIDE
Pron 9
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 8
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 4
Ms.Thoa

Sunday

X