fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN 15/12/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 14
Ms Thư
SPEAK NOW
Lesson 8
Mr Michal
IELTS MASTER
Speaking 1
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Tutor

Tuesday

SPEAK NOW
Lesson 2
Mr.Bình
PRE IELTS
Speaking 5+6
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER
Speaking 6
Mr. Hoàng Duy
IELTS ADVANCED
Writing 5
Ms Uyên

Wednesday

ENGLISH GUIDE
Gram 15
Ms Thư
PRE IELTS
R-W 4
Mr.Bình
IELTS MASTER
Writing 3
Ms Uyên
ENGLISH GUIDE
Tutor

Thursday

SPEAK NOW
Lesson 6
Ms Kate
PRE IELTS
OFF
Mr.Bình
IELTS MASTER
R-L 7
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED
Speaking 6
Mr Duy

Friday

ENGLISH GUIDE
Pron 8
Mr Michal
PRE IELTS
Speaking 3+4
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER
R-L 4
Mr. Hoàng Duy
ENGLISH GUIDE
Pron 1
Ms Kate
IELTS ADVANCED
Speaking 1
Mr Duy

Saturday

IELTS MASTER
Writing 5
Mr.Bình
IELTS ADVANCED
Speaking 7
Mr Duy

Sunday