fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 12/04/2020

Monday

IELTS MASTER
OFF
Mr Tuấn
PRE IELTS
OFF
Ms.Vân Anh
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình

Tuesday

IELTS MASTER
OFF
Mr.Bình
IELTS ADVANCED
OFF
Minh Ms.
IELTS ADVANCED
OFF
Mr Duy

Wednesday

IELTS ADVANCED
OFF
Mr Tuấn
IELTS MASTER
OFF
Mr Duy
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình

Thursday

IELTS ADVANCED
OFF
Ms Uyên
IELTS MASTER
OFF
Minh Ms.

Friday

IELTS ADVANCED
OFF
Mr Duy
IELTS MASTER
OFF
Ms Uyên
PRE IELTS
OFF
Mr.Bình
ENGLISH GUIDE
OFF
Ms Kate

Saturday

SPEAK NOW
OFF
Ms Kate
IELTS ADVANCED
OFF
Mr Tuấn
IELTS MASTER
OFF
Mr.Bình

Sunday

SPEAK NOW
OFF
Mr. Hoàng Duy