fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN 20/10/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 1
Ms Thư
SPEAK NOW
Lesson 1
Mr Michal
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 5
Mr. Hoàng Duy

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Gram 9
Ms Kim
SPEAK NOW
Lesson 6
Mr Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Speaking 7+8
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 12
Ms Uyên
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L 4
Ms.Thoa

Wednesday

ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Thư
SPEAK NOW
Lesson 3
Ms Kate
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 3
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 4
Ms Uyên

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 10
Ms Kim
SPEAK NOW
Lesson 7
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 6
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 11
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
OFF
Mr. Hoàng Duy

Friday

ENGLISH GUIDE
Pron 1
Mr Michal
SPEAK NOW
Lesson 6
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 1
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Listening 5+6
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 4
Mr Duy

Saturday

ENGLISH GUIDE
Pron 6
Mr Michal
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 12
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 4
Mr Duy

Sunday

X