fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 22/04/2019 ĐẾN 28/04/2019

Monday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 11
Mr Tuấn
IELTS EXPRESS 5.5
Writing 2
Vân Anh
ENGLISH GUIDE
Gram 7
Mr Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 2
Ms Thoa

Tuesday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 12
Mr Quân
IELTS EXPRESS 5.5
R-L 2
Ms Uyên
SPEAK NOW
Lesson 3
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Kim
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 9
Mr Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 5
Ms Uyên

Wednesday

IELTS EXPRESS 5.5
Speaking 10
Mr Quân
IELTS EXPRESS 5.5
Writing 3
Vân Anh
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Ms Kate
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Tutor
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 1
Mr Duy

Thursday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 13
Mr Quân
IELTS EXPRESS 5.5
Speaking 1
Mr Tuấn
SPEAK NOW
Lesson 4
Ms Kate
ENGLISH GUIDE
Gram 3
Ms Kim
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 8
Ms Uyên
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 7
Mr Quân

Friday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 12
Mr Tuấn
IELTS EXPRESS 5.5
Writing 4
Vân Anh
SPEAK NOW
Tutor
Ms Uyên
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
OFF
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 2
Vân Anh
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L 1
Mr Duy

Saturday

ENGLISH GUIDE
OFF
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
OFF
Mr Duy

Sunday

X