fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN 30/06/2019

Monday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 8
Ms Uyên
ENGLISH GUIDE
Gram 11
Mr.Bình
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 8
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 12
Ms.Thoa

Tuesday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 8
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 1
Ms Kate
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Listening 3+4
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 1
Ms.Thoa
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 1
Mr Duy

Wednesday

IELTS EXPRESS 5.5
Speaking 4
Mr Tuấn
SPEAK NOW
Lesson 5
Ms Kate
ENGLISH GUIDE
Gram 12
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 10
Mr Tuấn

Thursday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 9
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 1
Mr. Hoàng Duy
ENGLISH GUIDE
Tutor
Mr.Bình
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 4
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 1
Mr Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L 3
Ms.Thoa

Friday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 9
Ms Uyên
SPEAK NOW
Lesson 5
Mr.Bình
ENGLISH GUIDE
Pron 5
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 10
Ms.Vân Anh

Saturday

ENGLISH GUIDE
Tutor
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 2
Ms.Thoa
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 2
Ms Uyên

Sunday

X