fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 9
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 1
Mr Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 4
Ms Uyên

Tuesday

SPEAK NOW
Lesson 7
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 7
Mr Tuấn

Wednesday

ENGLISH GUIDE
Pron 4
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 1
Ms Uyên
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L 5
Mr Duy

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 1
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 8
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 10
Ms Uyên

Friday

ENGLISH GUIDE
Gram 10
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 2
Mr. Hoàng Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 4
Mr Tuấn

Saturday

ENGLISH GUIDE
Gram 13+14
Mr. Hoàng Duy
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Mr.Bình
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Listening 3+4
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 11
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
OFF
Mr. Hoàng Duy

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 15
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 5
Mr.Bình
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 9
Mr Tuấn
X