fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 17/02/2020 ĐẾN 23/02/2020

Monday

PRE IELTS
OFF
Ms.Vân Anh
IELTS ADVANCED
OFF
Ms.Thoa
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình
IELTS MASTER
R-L 3
Mr Tuấn

Tuesday

IELTS MASTER
Writing 10
Mr Tuấn
SPEAK NOW
Ghép lớp SN T7+CN
Mr.Bình

Wednesday

ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình
IELTS MASTER
Writing 3
Ms Uyên

Thursday

IELTS MASTER
R-L 10
Ms Uyên
SPEAK NOW
Ghép lớp SN T7+CN
Ms Kate

Friday

PRE IELTS
OFF
Ms.Vân Anh
IELTS ADVANCED
Writing 7
Mr Duy
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình
IELTS MASTER
R-L 4
Mr Tuấn

Saturday

IELTS MASTER
R-L 11
Ms Uyên
IELTS MASTER
Speaking 6
Mr Tuấn

Sunday

IELTS MASTER
R-L 12
Ms Uyên