fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN 30/06/2019

Monday

PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 1
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 7
Ms Uyên

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 8
Ms Uyên

Wednesday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 8
Ms Uyên

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 14
Ms Uyên

Friday

PRE IELTS 4.0 - 4.5
Listening 3+4
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 8
Ms Uyên

Saturday

ENGLISH GUIDE
Pron 3
Ms Kate
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 5
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 1
Mr. Hoàng Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 3
Ms.Thoan

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 4
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 2
Mr Duy
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 4
Ms.Thoan
X