fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 22/04/2019 ĐẾN 28/04/2019

Monday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 13
Ms Uyên
SPEAK NOW
Lesson 5
Mr Michal
ENGLISH GUIDE
Gram 7
Mr Tuấn

Tuesday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 13
Mr Đôn
SPEAK NOW
Lesson 15
Mr Michal
ENGLISH GUIDE
Pron 2
Ms Kate

Wednesday

IELTS EXPRESS 5.5
Speaking 5+6
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Pron 8
Mr Michal

Thursday

IELTS EXPRESS 5.5
R-L 14
Mr Đôn
SPEAK NOW
Lesson 16
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
OFF
Ms Uyên

Friday

IELTS EXPRESS 5.5
Writing 14
Ms Uyên
SPEAK NOW
Lesson 6
Mr Tuấn

Saturday

PRE IELTS 4.0 - 4.5
OFF
Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
OFF
Thoan Ms

Sunday

PRE IELTS 4.0 - 4.5
OFF
Vân Anh
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
OFF
Ms Kate
X