fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 11/02/2018 ĐẾN 17/02/2018

Monday

SPEAK NOW
OFF
Mr Michal
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr Tuấn

Tuesday

ENGLISH GUIDE
OFF
Mr Michal

Wednesday

SPEAK NOW
OFF
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr Michal

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 14
Mr Tuấn

Friday

ENGLISH GUIDE
Pron 5
Mr Michal
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 1
Nghĩa
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
R-L 1
Mr Trọng

Saturday

SPEAK NOW
Lesson 8
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 1
Mr Quân

Sunday

SPEAK NOW
Lesson 9
Mr Michal
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 2
Ms Kate
X