fbpx
moon

“Bạn có biết” thành ngữ về “Moon”

Chúng mình chắc chắn bạn sẽ “over the moon” nếu đọc xong bài về Idiom này ^^.

Ask for the moon: Đòi hỏi những yêu cầu vô lý

  • ‘Please don’t ask for the moon. We’re working on a tight budget. Please be reasonable!’
  • ‘He always asks for the moon even though his parents work so hard to provide the best for him.’

Over the moon: Cực kỳ vui mừng vì điều gì đó đặc biệt

moon
Ảnh: Minh họa
  • ‘She was over the moon when she found out she won first prize in the lottery.’
  • ‘John got engaged today and he is over the moon.’

Once in a blue moon: có 1 lần trong một khoảng thời gian (dài)

  • ‘She eats meat once in a blue moon because she does not really like it.’
  • ‘I visit my friend once in a blue moon even though we live nearby.’

Promise (somebody) the moon: Hứa hẹn quá lố những gì bạn có thể làm

  • ‘She promised them the moon but did not deliver on any of the deadlines.’
  • ‘He promised her the moon when they got married. He said he will get her an expensive car and a big house but none of that happened.’

Hãy ghé thăm Fanpage: English Guide thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin học tập về IELTS, TOEIC, GIAO TIẾP nha bạn của tôi! 🤗

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *