fbpx

Trong suốt 03 năm qua, English Guide đã đào tạo hơn 5000 học viên và giúp tất cả học viên đạt được điểm mục tiêu, trong đó rất nhiều học viên đã đạt điểm IELTS cao hơn mục tiêu đặt ra ban đầu.

Với “Phương pháp ghi nhớ phương pháp”, trung tâm đã mang đến cho học viên tham gia các khóa giao tiếp sự chủ động trong việc ứng dụng những kỹ năng đã học vào quá trình tự học, đọc viết báo cáo và giao tiếp với bạn bè, đối tác. Điều này giúp học viên chuẩn bị hành trang ngôn ngữ từ sớm cho bản thân mà không phải lo lắng về việc học sớm liệu có quên hết kiến thức.