Học viên Phạm Đỗ Đức Anh – IELTS 7.0

Học viên Phạm Đỗ Đức Anh mục tiêu tiếng Anh 7.0 để xin học bổng du học. Với nền tiếng Anh khá tốt, Đức Anh rất tự tin vào kỹ năng Reading và Listening, tuy nhiên Speaking và Writing phải có giáo viên hướng dẫn mới biết được mình sai chỗ nào và cần cải thiện điểm nào. Chính vì vậy Đức Anh đã đăng ký học khóa nâng cao là Ielts Advanced tại English Guide.

Sau thời gian 2 tháng học tập tại English Guide, Đức Anh đã hoàn thành mục tiêu Ielts 7.0 (L: 8.0, R: 8.5, W: 6.0, S: 5.5) của mình.

English Guide cám ơn Đức Anh đã lựa chọn English Guide là người bạn đồng hành trên hành trình chinh phục Ielts. English Guide chúc bạn luôn thành công với những lựa chọn của mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published.