Placement Test

BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

 

Phần 1 - Từ vựng - Ngữ pháp: 60 câu trắc nghiệm

Phần 2 - Kỹ năng Reading: 1 bài đọc, 13 câu hỏi

Phần 3 - Kỹ năng Listening: 2 bài nghe, 20 câu hỏi

Thời gian làm bài: 70 phút