fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN 31/05/2020

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 1
Huyền Ms.
TEENS 1
Pron 1
Ms. Thục
PRE IELTS
Reading 3
Ms. Thục
IELTS MASTER
Speaking 6
Ms Đào
IELTS MASTER
Test R-W
demo

Tuesday

SPEAK NOW
Lesson 3
Huyền Ms.
IELTS MASTER
R-L 3
Trang Ms.
TEENS 2
S-Day 27
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 7
Ms. Thục
PRE IELTS
Speaking 3
Ms Đào

Wednesday

TOEIC RUN 450-500
Lesson 1
Ms. Thục
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Huyền Ms.
IELTS MASTER
Test R-L
demo
TEENS 1
Gram 13
Ms. Thục
TEENS 2
S-Day 30
Ms Đào

Thursday

SPEAK NOW
Lesson 4
Maricel Ms.
IELTS MASTER
R-L 2
Ms. Thục
TEENS 1
Gram 3
Huyền Ms.
ENGLISH GUIDE
Pron 4
Huyền Ms.

Friday

TOEIC RUN 450-500
Lesson 2
Huyền Ms.
ENGLISH GUIDE
Pron 2
Ms. Thục
IELTS MASTER
Writing 8
Mr Trọng
IELTS MASTER
L-S
Maricel Ms.
TEENS 2
R-Day 31
Mr Trọng
PRE IELTS
Writing 4
Ms Đào

Saturday

IELTS MASTER
Writing 4
Mr Trọng
PRE IELTS
Listening 4
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Extra 1+2
Ms. Thục
ENGLISH GUIDE
Gram 8
Ms. Thục
TEENS 1
Gram 25
Ms. Thục
TEENS 1
Gram 14
Ms. Thục
TEENS 2
R-Day 28
Mr Trọng
SPEAK NOW
Lesson 7
Huyền Ms.

Sunday

ENGLISH GUIDE
Pron 1
Huyền Ms.
PRE IELTS
Reading 3
Ms. Thục
TEENS 1
Pron 15
Ms Đào
SPEAK NOW
Lesson 8
Maricel Ms.