fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN 31/05/2020

Monday

SPEAK NOW
Lesson 4
Uyên Ms.
ENGLISH GUIDE
Gram 12
Mr.Bình
PRE IELTS
Listening 2
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS
R-W 7
Ms.Vân Anh
IELTS MASTER
Writing 2
Mr Tuấn
IELTS MASTER
Speaking 6
Mr Duy
IELTS ADVANCED
Speaking 2
Minh Ms.

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Gram 5
Mr.Bình
IELTS MASTER
Writing 9
Minh Ms.
IELTS ADVANCED
Writing 8
Ms Uyên

Wednesday

IELTS ADVANCED
Writing 3
Mr Duy
PRE IELTS
Speaking 2
Ms.Vân Anh
SPEAK NOW
Lesson 5
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
Speaking 3
Trúc Ms.
IELTS MASTER
R-L 10
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr.Bình

Thursday

ENGLISH GUIDE
Pron 3
Mr. Hoàng Duy
IELTS ADVANCED
Speaking 6
Mr Tuấn
IELTS MASTER
R-L 7
Mr.Bình

Friday

IELTS ADVANCED
Writing 4
Mr Duy
IELTS MASTER
R-L 2
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
Writing 9
Ms Uyên
PRE IELTS
Reading 2
Ms.Vân Anh
PRE IELTS
Speaking 5+6
Mr.Bình
ENGLISH GUIDE
Pron 5
Ms Kate

Saturday

TOEIC RUN 450-500
Lesson 5
Mr. Hoàng Duy
ENGLISH GUIDE
Gram 6
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 6
Ms Kate
IELTS ADVANCED
Speaking 7
Mr Tuấn
IELTS MASTER
Writing 10
Minh Ms.

Sunday

TOEIC RUN 450-500
Lesson 6
Mr. Hoàng Duy
SPEAK NOW
Lesson 6
Mr.Bình