fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN 03/05/2020

Monday

PRE IELTS
OFF
Ms.Vân Anh
ENGLISH GUIDE
OFF
Ms Thảo Uyên
IELTS MASTER
OFF
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED
OFF
Ms Minh

Tuesday

Wednesday

ENGLISH GUIDE
OFF
Ms Thảo Uyên
IELTS MASTER
OFF
Mr Duy

Thursday

Friday

ENGLISH GUIDE
OFF
Mr Bình
IELTS MASTER
OFF
Ms Minh
PRE IELTS
OFF
Ms Thảo Uyên
IELTS ADVANCED
OFF
Mr Duy

Saturday

SPEAK NOW
OFF
Ms Trúc

Sunday

SPEAK NOW
OFF
Ms Thảo Uyên