THỜI KHÓA BIỂU

English Guide sẽ cập nhật lịch học tuần sau của các lớp vào Chủ Nhật hàng tuần

TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN NGÀY 14/08/2022

Các bạn học viên vui lòng chọn mã lớp học và cơ sở ở khung tìm kiếm bên dưới nhé
Lớp họcCơ sởThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
English Guide 20.06Quận 3OFFMr Bình
Gram 11
19:00-21:00
Mr Bình
Gram 12
19:00-21:00
English Guide 19.07Quận 3Ms Trúc
Pron 4
19:00-21:00
Ms Vy
Gram 6
19:00-21:00
Ms Vy
Gram 7
19:00-21:00
English Guide 8.8Quận 3Ms Vy
Gram 1
19:00-21:00
Ms Vy
Gram 2
19:00-21:00
Ms Vy
Gram 3
19:00-21:00
Speak Now 04.07Quận 3Ms Trúc
Lesson 11
19:00-21:00
Ms Trúc
Lesson 12
19:00-21:00
Speak Now 26.07Quận 3OFFMs Trúc
Lesson 4
19:00-21:00
Pre Ielts 31.05Quận 3Mr Hoàng Duy
Speaking L5
19:00-21:00
Mr Bình
Listening L4
19:00-21:00
Pre Ielts 13.07Quận 3Ms Hằng
Speaking L3

19:00-21:00
OFF

Mr Hoàng Duy cover
Listening L3

19:00-21:00

Pre Ielts Online 09.07Quận 3Mr Hoàng Duy
Reading 3
19:00-21:00
Ms Hằng
Writing 3
19:00-21:00
Online Zoom 1
Pre Ielts 11.8Quận 3Ms Vy
Speaking 1
19:00-21:00
OFF
Ielts TeenQuận 3Ms Hằng
R-L 3

18:00
-20:00
Ms Hằng
Writing 3
18:00
-20:00
Ielts Master 27.05Quận 3Mr Bình
Writing 10
18:30 - 21:00
OFFMr Tuấn
Reading + Listening 12
18:30 - 21:00
 
Ielts Master 05.07Quận 3OFFMr Duy
Reading + Listening 6

18:30-21:00
Mr Bình
Writing 8

18:30 - 21:00
Ielts Master 03.08Quận 3OFFMr Duy
Reading 3
18:30-21:00
Ms Hằng
Speaking 1
18:30-21:00
 
Ielts Advanced 02.08Quận 3Mr Bình
Writing 2
18:30-21:00
Mr Trọng
Reading 1
18:30-21:00
KID 1A - 15.07Buôn Ma ThuộtMs Nhi cover
Day 7
17:30-19:00
Ms Hoa
Day 8
17:30-19:00
KID 1A - 16.06Buôn Ma ThuộtMs Nhi cover
Day 15
17:30-19:00
Ms Hoài
Day 16
17:30-19:00
KID 1A - 15.06Buôn Ma ThuộtMs Nhi cover
Day 14
17:30-19:00
Ms Hoài
Day 15
17:30-19:00
KID 1B - 23.07Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Day 6
8:00-9:30

Ms Hoài
Day 7
8:00-9:30

KID 1B - 18.06Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Day 16
09:30-11:00
Ms Hoa
Day 17
09:30-11:00
KID 2A - 9.7Buôn Ma ThuộtMs Linh cover
Day 11
15:30-17:00
Ms Linh cover
Day 12
15:30-17:00
KID 2A - 04.06Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Day 20

9:30-11:00
Ms Hoài
Day 21
9:30-11:00
KID 2A - 27.6Buôn Ma ThuộtMs Minh Châu
Speaking Test

15:30-17:00
Ms Hoa
Speaking Test

15:30-17:00
Foundation 02.07Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 10
15:30-17:00
Ms Hoài
Gram 11
15:30-17:00
Foundation 09.06Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 11
17:30-19:00
Ms Hoa
Speaking 5
17:30-19:00
Foundation 12.3Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Speaking 10
14:00-15:30
Ms Hoa
Gram 25
14:00-15:30
Teen 1 - 21.5Buôn Ma ThuộtMs Đoan
Gram 17
14:00-15:30
Ms Đoan
Gram 18
14:00-15:30
Teen 2 - 25.6Buôn Ma ThuộtMs Thoa
Gram 11
14:00-15:30
Ms Thoa
Gram 12
14:00-15:30
English Guide 12.8Buôn Ma ThuộtMs Kỳ Anh
Extra Pron
17:15-19:15
Teen 3 - 04.06Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Speaking 5
15:30-17:00
Ms Thoa
Gram 11
15:30-17:00
English Guide 28.07Buôn Ma Thuột Ms Hoa
Pron 2
19:15 - 21:15
Ms Hoài cover
Gram Review
19:15 - 21:15
Ms Đoan
Gram 3
19:15 - 21:15
 
English Guide 09.07Buôn Ma Thuột Ms Đoan
Pron 3
15:30-17:30
Ms Đoan
Gram 6
15:30-17:30
English Guide 01.07Buôn Ma ThuộtMs Thoa
Gram 10
17:00-19:00
 Ms Kỳ Anh
Pron 5

17:00-19:00
Ms Thoa
Gram 11
17:00-19:00
English Guide 09.06Buôn Ma ThuộtMs Thoa 
Gram 14

19:15-21:15
Ms Kỳ Anh
Pron 9

19:15-21:15
Ms Thoa
Gram 15_Review

19:15-21:15
Speak Now 06.08Buôn Ma ThuộtMs Đoan
Speaking 3

17:30-19:00
Ms Đoan
Speaking 4
17:30-19:00
Speak Now 22.07Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Speaking 7

17:00-19:00
Ms Đoan
Speaking 8

17:00-19:00
Ms Hoài cover
Speaking 9
17:00-19:00
Speak Now 01.07Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Speaking 11
19:15-21:15
Ms Hoa
Speaking 12
19:15-21:15
Pre Ielts 17.07Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Speaking 3

17:15-19:15
Ms Kỳ Anh
Reading 2
17:15-19:15
Pre Ielts 09.06Buôn Ma ThuộtMs Hoa
Listening 5
19:15-21:15
Ms Kỳ Anh
Reading 5

19:15-21:15
Ielts Master 18.06Buôn Ma ThuộtMs Thoa
R-L 7
15:30-17:30
Ms Kỳ Anh
Reading + Listening 6
15:15-17:15
Ielts Master 05.05Buôn Ma ThuộtMs Linh
Reading + Listening_Practice
17:00-19:15
Ms Linh
Writing_Final
17:00-19:15
OFF
Ielts Master 07.05Buôn Ma ThuộtMs Thoa
Reading + Listening_Review

9:15-11:30
Ms Kỳ Anh cover
Speaking_Review
9:15-11:30
Ielts Advanced 27.07Buôn Ma ThuộtMs Kỳ Anh
R-L 2
19:15 - 21:30
Mr Trọng
Writing 2
19:15 - 21:30
Ielts Advanced 17.06Buôn Ma ThuộtMs Đoan
Speaking 6

17:00-19:15
Mr Trọng
Writing 6
17:00-19:15
 Ms Linh
Reading + Listening_Practice

17:00-19:15
Ielts Advanced 08.06Buôn Ma ThuộtMr Trọng
Writing 8
19:15-21:30
Ms Thoa
IM Reading + Listening_Review
19:15-21:30
 Ms Linh
Reading + Listening_Practice

19:15-21:30