THỜI KHÓA BIỂU

English Guide sẽ cập nhật lịch học tuần sau của các lớp vào Chủ Nhật hàng tuần

TỪ NGÀY 27/11/2023 ĐẾN NGÀY 03/12/2023

Các bạn học viên vui lòng chọn mã lớp học và cơ sở ở khung tìm kiếm bên dưới nhé
Lớp họcCơ sởThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
English Guide 13.10Quận 3Ms Hằng
Gram 12

19:00-21:00
OFFMr Hải 
Pron 7
19:00-21:00
English Guide 07.11Quận 3Ms Hằng
Gram 5
19:00-21:00
Ms Hằng
Gram 6
19:00-21:00
Ms Hằng
Gram 7
19:00-21:00
Speak Now 21.11Quận 3Ms Đoan
Lesson 3
19:00-21:00
Ms Nhung
Lesson 4
19:00-21:00
Speak Now 27.10Quận 3Ms Nhung
Lesson 9
19:00-21:00
Ms Đoan
Lesson 10
19:00-21:00
Pre Ielts 23.09 OnlineQuận 3Mr Bình
Writing 5
15:15-17:15
Ms Hằng
Speaking 6
09:00-11:00
Pre Ielts 30.10Quận 3Mr Hải
Reading 5
19:00-21:00
Mr Tuấn
Speaking 4
19:00-21:00
Ms Nhung
Writing 3
19:00-21:00
Pre Ielts 21.11Quận 3Mr Bình
Writing 2
19:00-21:00
Mr Bình
Reading 2
19:00-21:00
Ms Đoan
Speaking 1
19:00-21:00
Ielts Master 07.08Quận 3Mr Bình
Writing 8
18:30-21:00
Mr Bình
Writing 9
18:30-21:00
 
Ielts Master 25.10Quận 3OFFMs Nhung
Speaking 5
18:30-21:00
Mr Bình
Writing 6
18:30-21:00
Ielts Master 12.09Quận 3Ms Nhung
Reading + Listening 11
18:30-21:00
Ms Đoan
Speaking 8

18:30-21:00
Ms Nhung
Reading + Listening 12
18:30-21:00
Ielts Master 27.11Quận 3Ms Đoan
Speaking 1

18:30-21:00
Ms Hằng
Reading + Listening 1
18:30-21:00
Ielts Advanced 04.10Quận 3Mr Duy
Speaking 6
18:45-21:15
OFF
KID 1A - 12.10Buôn Ma ThuộtMs Hoà
Day 12
17:30-19:00
Ms Hòa
Day 13
17:30-19:00
KID 1A - 18.11Buôn Ma ThuộtMs Kristel
Day 4
15:30-17:00
Ms Hoà
Day 5
15:30-17:00
KID 1A - 15.07Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Day 34

09:30-11:00
Ms Hòa
Day 35

09:30-11:00
KID 1B - 13.11Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Day 4

17:30-19:00
Ms Kristel
Day 3

17:30-19:00
 
KID 1B - 22.07Buôn Ma ThuộtMs Lệ
Day 31

09:30-11:00
Ms Lệ
Day 32
09:30-11:00
KID 2A - 19.08Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Day 26
08:00-09:30
Ms Hòa
Day 27
08:00-09:30
KID 2B - 18.10Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Day 12
17:30-19:00
Ms Hòa
Day 13
17:30-19:00
KID 2B - 10.10Buôn Ma ThuộtMs Châu cover
Day 15

17:30-19:00
Ms Hương cover
Day 16

17:30-19:00
KID 3B - 30.09Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Day 20

15:30-17:00
Ms Kristel
Day 21
15:30-17:00
KID 4A - 11.11Buôn Ma ThuộtMs Châu
Day 7

15:30-17:00
Ms Châu
Day 8
15:30-17:00
Foundation 19.08Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 17
17:30-19:00
Ms Hoài
Gram 18

17:30-19:00
Foundation 02.12Buôn Ma ThuộtMs Hương
Gram 1

09:30-11:00

Ms Hương
Gram 2

09:30-11:00
Foundation 17.06Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Speaking 13
14:00-15:30
Ms Hương
Gram 30
14:00-15:30
Teen 1 - 28.10Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 9
09:30-11:00
Ms Hoài
Gram 10
09:30-11:00
Teen 1 - 23.09Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Pron 4

17:30-19:00
Ms Uyên
Gram 15
17:30-19:00
Teen 2 - 28.10Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Listening 4
15:30-17:00
Ms Hương
Gram 8

15:30-17:00
Teen 3 - 12.08Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Gram 10
14:00-15:30
Ms Trâm Anh
Speaking 10

14:00-15:30
Adult Foundation 02.12Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Gram 1

09:30-11:30
Ms Uyên
Speaking 1

09:30-11:30
Adult Foundation 27.09Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Review Grammar
17:15-19:15
Ms Uyên
Speaking 6
17:15-19:15
English Guide 03.10Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Gram 11
17:15-19:15
Ms Hoài
Pron 4
17:15-19:15
English Guide 06.10Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Pron 5
19:15-21:15
Ms Uyên
Gram 13
19:15-21:15
Ms Uyên
Gram 14
19:15-21:15
Speak Now 07.11Buôn Ma ThuộtMs Hòa
Speaking 7
19:15-21:15
Ms Kristel
Speaking 8
19:15-21:15
Speak Now 18.11Buôn Ma ThuộtMs Kristel
Speaking 6
09:30-11:30
Ms Trâm Anh
Speaking 5
09:30-11:30
Speak now 04.10Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Speaking 16_Review
19:15-21:15
Ms Kristel
Practice
19:15-21:15
Pre Ielts 23.11Buôn Ma ThuộtMs Hương
Listening 2
17:30-19:15
Ms Uyên
Reading 1
17:15-19:15
Ms Uyên
Speaking 1
17:30-19:30
Pre Ielts 11.10Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Speaking 5
17:15-19:15
Ms Hương
Listening 5

17:15-19:15
Ms Hoài
Writing 6
17:15-19:15
Pre Ielts 19.08Buôn Ma ThuộtMs Hương
Listening 7
14:00-15:30
Ms Hoài
Writing 7
14:00-15:30
Ielts Master 23.10Buôn Ma ThuộtMs Trâm Anh
Writing 5
19:15-21:30
Ms Hương
Reading + Listening 6

19:15-21:30

Ms Kỳ Anh
Speaking 4
19:15-21:30

Ielts Master 05.10Buôn Ma ThuộtMs Hương
Reading + Listening 10

19:15-21:30
Ms Kỳ Anh
Speaking 8

19:15-21:30
Ms Trâm Anh
Writing Review task 2

19:15-21:30
Ielts Master 30.09Buôn Ma Thuột Ms Trâm Anh
Speaking 5

15:30-17:30

Mr Trọng
Writing 6
15:30-17:30
Ielts Master 23.08Buôn Ma ThuộtMs Tú
Speaking_Review
17:15-19:15

Mr Trọng
Writing 10
17:15-19:15
Mr Trọng
Writing 11
17:15-19:15
Ielts Advanced 25.10Buôn Ma ThuộtMs Hương
Reading + Listening 8
19:15-21:30
Ms Trâm Anh
Speaking 3
19:15-21:30
Mr Trọng
Reading + Listening 7
19:15-21:30

 

 

Ielts Advanced 23.09Buôn Ma ThuộtMr Trọng
Writing 6

17:15-19:15
Mr Trọng
Writing 7

17:30-19:00
Ielts Advanced 23.08Buôn Ma ThuộtMs Nhung_Online
Writing 12

17:30-19:00
Ms Trâm Anh
Speaking_Final Test
17:30-19:00
Ms Nhung_Online
Writing_Review

17:30-19:00