THỜI KHÓA BIỂU

English Guide sẽ cập nhật lịch học tuần sau của các lớp vào Chủ Nhật hàng tuần

TỪ NGÀY 29/05/2023 ĐẾN NGÀY 04.06/2023

Các bạn học viên vui lòng chọn mã lớp học và cơ sở ở khung tìm kiếm bên dưới nhé
Lớp họcCơ sởThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
English Guide 18.05Quận 3Ms Hằng
Gram 4
19:00-21:00
Ms Đoan
Pron 3
19:00-21:00
Ms Hằng
Gram 5
19:00-21:00
English Guide 14.04Quận 3Ms Đoan
Gram 11
19:00-21:00
Ms Hằng
Pron 6
19:00-21:00
Ms Đoan
Gram 12
19:00-21:00
Speak Now 16.05Quận 3Ms Nhung cover
Lesson 5
19:00-21:00
Ms Hằng
Lesson 5
19:00-21:00
Pre Ielts 05.05Quận 3Ms Hằng
Speaking 3
19:00-21:00
Mr Bình
Writing 3
19:00-21:00
Ms Hằng
Listening 3
19:00-21:00
Ielts TeenQuận 3Ms Hằng
Writing 10
18:00-20:00
Ms Hằng
Reading + Listening 10
18:00-20:00
Ielts Master 17.02Quận 3Mr Duy
Speaking 7
18:30-21:00
Mr Bình
Writing 9
18:30-21:00
 
Ielts Master 21.03Quận 3Mr Bình
Writing 8
18:45-21:15
Ms Nhung
Speaking 5
18:45-21:15
 
Ielts Master 24.04Quận 3Mr Duy
Speaking 5
18:30-21:00
Ms Đoan
Reading + Listening 6

18:30-21:00
OFF 
Ielts Master 26.05Quận 3Mr Bình
Writing 1
18:30-21:00
Mr Tuấn
Reading + Listening 1
18:30-21:00
Mr Tuấn
Speaking 2
18:30-21:00
 
Ielts Advanced 04.04Quận 3Ms Đoan
Speaking 4
18:45-21:15
Mr Bình
Writing 7
18:45-21:15
KID 1A - 16.03Buôn Ma ThuộtMs Hương
Day 19

17:30-19:00
Ms Hương
Day 20

17:30-19:00
 
KID 1A - 18.02Buôn Ma ThuộtMs Lệ
Day 26
9:30-11:00
Ms Lệ
Day 27
9:30-11:00
KID 1B - 20.05Buôn Ma ThuộtMs Lệ
Day 4
08:00-09:30
Ms Lệ
Day 5
08:00-09:30
KID 1B - 18.03Buôn Ma ThuộtMs Châu
Day 19
08:00-09:30
Ms Châu
Day 20
08:00-09:30
KID 1B - 14.12Buôn Ma ThuộtMs Hương
Day 35

17:30-19:00
Ms Hương
Review Speaking
17:30-19:00
KID 2A - 22.05Buôn Ma ThuộtMs Linh
Day 2
17:30-19:00
Ms Linh
Day 3
17:30-19:00
KID 2A - 16.05Buôn Ma ThuộtMs Linh
Day 4

17:30-19:00
Ms Linh
Day 5

17:30-19:00
KID 2B - 13.05Buôn Ma ThuộtMs Hương
Day 6

09:30-11:00
Ms Hương
Day 7

09:30-11:00
KID 3A - 06.05Buôn Ma ThuộtMs Linh
Day 8

15:30-17:00
Ms Linh
Day 9

15:30-17:00
KID 3A - 14.01Buôn Ma ThuộtMs Châu
Day 29
15:30-17:00
Ms Châu
Day 30
15:30-17:00
Foundation 25.03Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 10
9:30-11:00
Ms Uyên
Speaking 7

9:30-11:00
Foundation 18.02Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Gram 18
17:30-19:00
Ms Hoài
Speaking 8

17:30-19:00
Teen 1 - 08.04Buôn Ma ThuộtMs Hương
Speaking 2
08:00-09:30
Ms Thoa
Gram 9
08:00-09:30
Teen 1 - 18.02Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Gram 16

15:30-17:00
Ms Hoài
Gram 17

15:30-17:00
Teen 1 - 29.10Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Pron 9
14:00-15:30
Ms Hoài
Gram Review
14:00-15:30
Teen 2 - 17.12Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Speaking + Listening 13
14:00-15:30
Ms Uyên
Gram 27
14:00-15:30
Teen 3 - 07.01Buôn Ma ThuộtMs Hương
Speaking 11

14:00-15:30
Ms Thoa
Reading 11
14:00-15:30
English Guide 17.05Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Gram 3
17:15-19:15
Ms Hoài
Pron 2
17:15-19:15
Ms Uyên
Gram 4
17:15-19:15
English Guide 06.05Buôn Ma ThuộtMs Thoa
Gram 5
09:30-11:30
Ms Uyên
Pron 2
09:30-11:30
English Guide 16.03Buôn Ma ThuộtMs Uyên
Pron 5
19:15-21:15
Ms Hoài
Gram 12
19:15-21:15
English Guide 13.03Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Pron 9+Review
19:15-21:15
Ms Hoài
Pron_Final

19:15-21:15
Ms Thoa
Gram_Final

19:15-21:15
Speak Now 09.05Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Speaking 7

19:15-21:15
Ms Uyên
Speaking 8

19:15-21:15
Speak Now 31.03Buôn Ma ThuộtMs Hoài
Speaking 15
17:15-19:15
Ms Hoài
Speaking 16
17:15-19:15
Pre Ielts 03.06Buôn Ma Thuột Ms Hoài
Writing 1

15:30- 17:30
Ms Uyên
Speaking 1
15:30- 17:30
Pre ielts 26.04Buôn Ma ThuộtOFFMs Uyên
Speaking 4

17:15-19:15
Ms Hoài
Listening 3
17:15-19:15

 

 

Ielts Master 11.05Buôn Ma ThuộtOFF

OFF

OFF

Ielts Master 26.04Buôn Ma ThuộtOFFMs
Speaking 4

17:15-19:15
Ms Thoa
Reading + Listening 2
17:15-19:15
Ielts Master 08.04 (2)Buôn Ma ThuộtMr Trọng_Online
Writing 6

19:15-21:30
OFFMs Thoa
Reading + Listening 8

19:15-21:30
 
Ielts Master 08.04 (1)Buôn Ma ThuộtMr Trọng
Writing 4

17:30-19:00
Ms Kỳ Anh
Speaking 5

17:00-19:00
Ielts Master 01.03Buôn Ma ThuộtOFF Ms Kỳ Anh cover
Reading + Listening 11

17:00-19:15
Mr Trọng
Writing 11

17:00-19:15
Ielts Master 09.02Buôn Ma ThuộtMs Kỳ Anh
Speaking_Review
19:15-21:30
Ms Kỳ Anh
Speaking_Final
19:15-21:30
OFF
Ielts Advanced 07.04Buôn Ma ThuộtMs Kỳ Anh
Speaking 6

19:15-21:30
OFFMr Trọng
Writing 8

19:15-21:30
Ielts Advanced 29.03Buôn Ma ThuộtMr Trọng_Online
Writing 7
17:00-19:15
OFFMs Tú
Speaking_Review
17:00-19:15
Ielts Advanced 23.02Buôn Ma ThuộtMr Trọng_Online
Writing 6

19:15-21:30
Ms Kỳ Anh
Speaking 7

19:15-21:30