fbpx
ielts writing task 1

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

Bên cạnh những chú ý các bạn phải nhớ rất kĩ trong Ielts Writing Task 2, Luyện thi Ielts EG xin giới thiệu 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1 các bạn nhé!

1: Phân biệt cách xác định Thì trong Ielts Writing Task 1

 • Nếu đề bài cho năm hiện tại, thì các bạn phải chia thì Simple Present (HT Đơn)
 • Nếu đề bài không cho năm gì cả, tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả, thì các bạn phải chia thì Simple Present (HT Đơn)
 • Nếu đề bài cho năm quá khứ, thì các bạn phải chia thì Simple Past (QK Đơn)
 • Nếu đề bài cho năm tương lai, thì các bạn chia thì Simple Future (TL Đơn)

2: Phải luyện tập nhiều cho câu Overall trong bài Ielts Writing Task 1

Vì câu Overall là câu quan trọng nhất trong bài Ielts Writing Task 1. Nên nhiệm vụ của các bạn là phải viết rất có tâm câu Overall. Cách viết câu Overall chuẩn trong Ielts Writing Task 1 sẽ như sau:

 • Câu Overall sẽ là câu mô tả tổng quát những đặc điểm chính của biểu đồ và các bạn nên viết kĩ lưỡng. Tốt nhất là nên viết 2 câu!

3: Percentage/ Proportion/ Rate đều là danh từ đếm được

E.g:

 • It will take a few years before one will be able to observe equal proportions of men and women in sales management. 
 • a high/large/significant proportion a low/small proportion
 • That rates as the worst film I’ve ever seen.

4: Phân biệt Peak ( Verb) và Peak (Noun)

 • Peak dùng như động từ, nếu đính kèm số liệu sẽ đi với giới từ At

E.g: Official figures show unemployment peaked in November.

Pentagon Spending on Tech May peak at $46.4B in 2019.

 • Peak dùng như danh từ sẽ đi với giới từ Of  – to reach the peak of sth (đạt đỉnh của…)
E.g: Pentagon Spending on Tech May reach its peak of $46.4B in 2019.

5: Figure luôn đi với giới từ FOR

Source – Thầy Simon

 • number
  – Use “the number of + plural noun” e.g. the number of visitors.
  – Don’t use it to describe percentages or uncountable nouns e.g. money.
 • amount
  – Use “the amount of + uncountable noun” e.g. the amount of money.
  – Don’t use it with countable nouns e.g. the amount of person/people.
 • proportion
  – Only use this to describe percentages (not numbers).
  – Use “the proportion of + plural noun” e.g. the proportion of people.
 • figure
  – Use “the figure for + plural noun” e.g. the figure for visitors to the UK.
  – Use it with uncountable nouns e.g. the figure for unemployment.
  – Use it with countries e.g. the figure for Canada.
  – Use it with percentages e.g. the figure (for…) rose to 10%.

6: Phân biệt INCREASE động từ và INCREASE danh từ

 • Increase nếu là động từ sẽ đi với giới từ by hoặc to
 • Increase nếu là danh từ sẽ đi với giới từ in hoặc of

E.g:

 • – Our main aim is to increase sales by 12% this year.
 • – There were 39,000 new cases last year – an increase of six percent.
 • – Any increase in production would be helpful.
 • – Some people blame television for the increase in crime.
 • – An increase in average temperature by only a few degrees could cause environmental problems worldwide.

7: Cách dùng THE FORMER – THE LATTER trong Ielts Writing Task 1

Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong IELTS Writing Task 1

8: Phân biệt Spending và Expenditure, cả 2 đều đi với giới từ ON

Tham khảo các ví dụ Spending dùng như Danh từ:

 • spending on sth
 • increase/raise/boost spending
 • Government spending on health spending cuts
 • Consumer spending has more than doubled in the last ten years.
 • Net spending on Britain’s infrastructure last year was £2.6 billion.
 • The huge retailer increased spending on health care for its employees.

Tham khảo các ví dụ Expenditure dừng như Danh từ:

 • It’s part of a drive to cut government expenditure.
 • The government’s annual expenditure on arms has been reduced.
 • The expenditure of effort on this project has been enormous.

9: Show/ illustrate / reveal sẽ không chia Thì trong Ielts Writing Task 1 phần Chart

Example:

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

Bài này sẽ phải chia thì Simple Past vì năm là 2009. Tuy nhiên những cụm từ mô tả shows/ illustrates/reveal…. thì vẫn chia thì hiện tại. Vì hành động xem xét và xem nhận xét là ở hiện tại đang nghiên cứu biểu đồ, chứ không liên quan gì tới quá khứ!

VD Câu Introduction & Overall:

Given are the charts illustrating the gender and age distribution of adults who took part in evening courses at an education center in 2009. Overall, it is evident that females were almost more active in evening classes than males and that the proportion of evening course participants increased with age.

10: Thường xuyên sử dụng động từ “Range” để miêu tả số liệu

Range from sth to sth

E.g:

 • Tickets range from $12 to $35.
 • Choose from 13 colours, ranging from classic white to antique blue.
 • Her books range from fantasy stories to historical novels.
 • Annual rainfall ranges from 10 centimetres up to 50 centimetres.
 • The planks range from 3 to 6 metres in length.
 • His fans range from pensioners to young children.
 • Crowd estimates ranged from 400,000 to more than a million.

11: Những Tên Category trong biểu đồ, nên viết Hoa chữ cái đầu tiên hoặc có dấu ” “

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

Ví dụ như category Food/Drinks/Tabacco các bạn nên viết hoa chữ cái đầu tiên để giám khảo biết đó là category đã được đề cho trong bài nhé!

12: Các lỗi sai thường gặp trong Ielts Writing Task 1 – Thầy Simon

Source: IELTS Simon

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

13: Ielts Writing Task 1: văn phong nên viết đơn giản, tránh rườm rà

Khác với Ielts Writing Task 2, IELTS Writing task 1 là văn mô tả biểu đồ, tức là các bạn tưởng tượng đi làm báo cáo biểu đồ cho sếp ấy. Nên cần phải viết đơn giản, tránh phức tạp cấu trúc, từ ngữ khó như Task 2 nhé!

14: Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Writing Task 1

Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.

15: Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ nhé!

Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (vì sẽ tốn nhiều thời gian và không làm kịp cho Writing Task 2).

16: Bạn không nên viết ngay sau khi đọc đề, mà cần lên kế hoạch để viết

Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết. Các bạn phải nắm cho kĩ Cấu trúc Ielts writing và cách lập dàn bài hiệu quả để bố cục bài viết như thế nào cho hợp lí nhé.

17: Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập trong biểu đồ

Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập trong biểu đồ vào bài viết.

18: Không nên đề cập toàn bộ categories đề cho vào bài viết

Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú ý để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ. Các bạn nên lưu ý nhé.

19: Phân biệt cách dùng các chủ ngữ thường gặp trong biểu đồ: The number of…, the amount of…, The proportion of…

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

20: Cách dùng “Ratio” trong Ielts Writing Task 1

 • Ratio ám chỉ mối quan hệ giữa 2 con số (E.g: 1 to 3 ~ 1/3)
 • Ratio thường đi với giới từ To –> dịch là: Tỷ lệ

Các trường hợp sẽ sử dụng Ratio trong Ielts Writing Task 1 –> nhìn chung là khi mô tả Tỷ lệ củaso với….

 • E.g: If we compare the ratio of females to males studying Ielts, we see that there were approximately twice as many females as males on these courses.
 • E.g: The ratio of medical staff to patients has fallen and this has affected the quality of care.
 • The average ratio of men to women learning Ielts was approximately to 1.
 • We can see that the ratio of teachers to students fell by 10% during this period.

21: Phân biệt cách dùng FEMALE và FEMALES

Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa: FemaleFemales, cũng như Male và Males

 • Female là một ADJ, tức là theo sau phải có noun. Trường hợp các bạn dùng Female như một noun là sai hoàn toàn. 

Tham khảo thêm  từ điển Cambridge cho từ này:

Phân biệt cách dùng FEMALE và FEMALES
 • FEMALE nếu dùng như NOUN thì phải là danh từ số ít, tức là trước nó phải đi với A / ANOTHER  
cach-dung-females
 • Do đó thông thường, nếu Female dùng như Noun thì sẽ dùng ở dạng số nhiều, tức là Females nhé!

The number of females competing in college sports has increased.

The magazine is aimed at 18–25-year-old females.

Các bạn có thể paraphrase MEN hoặc WOMEN nhé. Nhớ kĩ MEN là số nhiều, A MAN mới là số ít nhé!

22: Cách dùng HUMAN và HUMANS

Cũng tương tự như FemaleFemales, cặp từ HumanHumans cũng là cặp từ nhiều bạn nhầm lẫn.

Ghi nhớ:

 1. Human sẽ là adj (có thể đứng trước noun, hoặc cuối câu)

Thường dùng với HUMAN BEINGS hoặc A HUMAN BEING

 • He’s a despicable human being! 
 • It may be feasible to clone human beings, but is it ethical?
 • I don’t believe that human beings are innately evil. 
 • Every human being has the right to freedom from oppression.
Cách dùng HUMAN và HUMANS

2. Humans sẽ là noun, mang nghĩa là CON NGƯỜI NÓI CHUNG, nếu là A human sẽ có nghĩa là Một người.

Cách dùng HUMAN và HUMANS Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

Cách dùng HUMAN và HUMANS
  • Can the right to live ever be denied to any human? 

23: Lưu ý cách dùng DOUBLE

 • Nếu DOUBLE, được dùng như VERB thì sẽ mang nghĩa TĂNG CÁI GÌ LÊN GẤP ĐÔI hoặc mang nghĩa là CÁI GÌ TĂNG LÊN GẤP ĐÔI 

E.g:

 1. (a) The government aims to double the number of students in higher education within 25 years. (b)Company profits have doubled since the introduction of new technology.
 2. She’s come up with some amazing scheme to double her income.
 3. Consumer spending has more than doubled in the last ten years.
 4. The amount of recycled glass used in manufacture doubled in five years.
 5. Alarmingly, the hole in the ozone layer has doubled in size this year.
 6. When the price of skiing in the mountain resorts doubled, tourists voted with their feet and just stopped going.

-> Vậy nếu các bạn dùng DOUBLE như là VERB thì sẽ có hai nghĩa là: AI ĐÓ TĂNG CÁI GÌ ĐÓ LÊN GẤP ĐÔI (Ví dụ 1a, 2) hoặc CÁI GÌ NÓ TĂNG LÊN GẤP ĐÔI (Ví dụ 1b, 3,4,5,6).

 

 • Nếu DOUBLE được dùng như ADJ thì sẽ mang nghĩa GẤP ĐÔI SO VỚI CÁI GÌ, có thể dùng trước NOUN hoặc sau NOUN

The cost of going to the movies is almost double what it was a few years ago.

This painkiller is double strength (= has twice the normal amount of medicine).

24: Trong Ielts Writing Task 1, nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy, dẫn đến bóp méo, gây khó hiểu và biến đổi nghĩa của cả category

 • Ví dụ 1:
nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy

Trong ví dụ này, từ không nên Paraphrase chính là Fairtrade – labelled vì nếu Paraphrase sai đâm ra làm biến đổi nghĩa của cụm từ này luôn, nên các bạn cứ dùng y nguyên từ này vào bài nhé.

 • Ví dụ 2:
nếu không Paraphrase được Những Tên Category trong biểu đồ thì đừng cố gắng Paraphrase bậy

Trong bài này, các category

 • Food/Drinks/Tabacco
 • Clothing/Footwear
 • Leisure/Education
Là những Category không nên Paraphrase, vì nếu Paraphrase mà làm biến nghĩa thì dẫn đến hiểu nhầm, gây khó hiểu cho examiner.

25: Trong Ielts Writing Task 1, phần thân bài thì phải viết câu có số liệu, năm tháng. Những câu chung chung thì chỉ nên viết ở câu OVERALL nhé

 • Writing task 1 các em chỉ cần viết 150-160 words, đủ và đúng thường là viết 15 phút, còn lại em nên tập trung cho task 2, vì điểm task 2 là gấp 2!
 • Trong task 1 câu overall là câu duy nhất mà câu không có số liệu được viết vào.
 • Còn lại bắt đầu từ body trở đi, viết câu nào trong body đều phải có số liệu và năm hết.
 • KHÔNG NÊN viết trong body một câu chung chung trước (giống như câu main idea bên task 2) rồi câu sau đó mới diễn giải số liệu . Như vậy là rất dài dòng, và sẽ không kịp giờ!

Top 28 Mẹo Để Đạt 8.0 Ielts Writing Task 1

26: Bắt buộc không được viết thiếu từ trong bài Thi Ielts Writing Task 1 – 2

Trong bài Writing Task 1 – 2, điều tuyệt đối cấm kị là các bạn không được viết thiếu từ. Luôn phải luyện tập ở nhà kĩ lưỡng làm sao để viết đạt số từ tối thiểu. Writing Task 2 là 250 words, Writing Task 1 là 150 words.

Tuy nhiên, để đạt điểm cao thì các bạn nên viết đủ:

 • Ielts Writing Task 1: 160 words
 • Ielts Writing Task 2: 300 words
Đối với Ielts Writing Task 2, để viết được 300 words thì các bạn chỉ việc cho thêm ví dụ vào bài viết của mình. Đọc thêm Cách viết ví dụ trong Ielts Writing Task 2 mà Luyện Thi Ielts EG đã hướng dẫn lần trước nhé!

27: Cách dùng từ FALL trong Ielts Writing Task 1

Fall là V nguyên mẫu –> QK là Fell

Cách dùng từ FALL trong
 • E.g: It then fell gradually in March.

Nếu Fall đi với Giới từ thì sẽ dùng như Increase đi với ByTo

 • Demand for new cars has fallen due to the recession.
 • Salaries in the public sector are expected to fall by 15 percent this year.
 • Average temperatures fell by ten degrees.
 • The pound has fallen to its lowest-ever level against the dollar.
 • Share prices fell sharply this week.
 •  Many economists expect unemployment to fall over the next couple of months.
 • If your bank account balance falls below the minimum, you’ll be nicked for a $5 service charge.
 • The temperature could fall below zero overnight.
 • Inflation has fallen below 2%, and that’s official.

28: Cách dùng từ Aged để nói về độ tuổi (TÍNH TỪ) = Ở TUỔI NÀO ĐÓ

Khi mà dùng Age để nói về độ tuổi thì luôn dùng Aged + độ tuổi

 • She has three other children, (who were) aged 7, 10 and 15 ==> Tuy nhiên vì mệnh đề quan hệ có thể rút gọn (who were) chỉ cần giữ lại tính từ aged nên bỏ who were vẫn được 
 • Farmhand nabbed for raping three sisters, aged 7 to 12.
 • Boys aged 7 and 12 threaten woman at knifepoint, steal her car and drive off.
 • They’ve got one daughter, Isabel, aged three.
 • This TV series is intended for young people aged 13 to 18.
 • The competition is open to anyone aged 18 or over.
 • Simson, aged 19, was convicted on two charges of burglary.
 • About 23% of men and women aged 25 to 34 said they had lived with a partner without getting married.
 • If you are a healthy male aged between 35 and 40, you could take part in our medical research.

Tổng hợp những bài hay về Luyện thi Ielts Writing:

50 Cấu trúc luyện thi Ielts writing task 1 – 2

Luyện thi Ielts writing task 2 – mệnh đề quan hệ chỉ mục đích

20 phút luyện thi Ielts writing task 1 dạng table

9 điều cần nhớ khi làm bài writing Ielts, các website nâng cao kỹ năng reading cho bạn

Tính từ miêu tả tính cách tiêu cực

Bạn có biết các thành ngữ về “Moon”?

Review của học viên Luyện Thi Ielts tại Anh Ngữ English Guide:

https://edu2review.com/danh-gia/trung-tam-anh-ngu-english-guide

https://www.facebook.com/pg/EnglishGuideVN/reviews/

 • Làm bài Luyện Thi Ielts online MIỄN PHÍ dưới đây:

Luyện Thi Ielts online: https://bit.ly/ILOTest

Luyện Thi Toeic online: https://bit.ly/TOETest

Luyện Thi Giao Tiếp online: https://bit.ly/COMTest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *