LỊCH KHAI GIẢNG

English Guide liên tục khai giảng các khóa học hàng tháng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2023 - CÁC LỚP HỌC KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG

Học viên lựa chọn chương trình học, khóa học, địa điểm học ở ô tìm kiếm bên dưới
Chương trình họcKhóa họcĐịa điểm họcThời gian họcNgày khai giảngThời lượng họcHọc phí
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideQuận 3Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:00-21:00
18/05/202348 giờ - 2 tháng5.900.000
4.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideBuôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
17:15-19:15
17/05/202348 giờ - 2 tháng5.900.000
4.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideQuy NhơnThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:00-21:00
16/05/202348 giờ - 2 tháng5.900.000
4.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish Guide OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:00-21:00
18/05/202348 giờ - 2 tháng5.900.000
4.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowQuận 3Thứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
11/05/202332 giờ - 2 tháng4.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak Now OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
11/05/202332 giờ - 2 tháng4.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowQuy NhơnThứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
16/05/202332 giờ - 2 tháng4.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowBuôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5
19:15-21:15
11/05/202332 giờ - 2 tháng4.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsQuận 3Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
05/05/202348 giờ - 2 tháng7.900.000
6.900.000
Luyện thi IELTSPre Ielts OnlineOnlineThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
05/05/202348 giờ - 2 tháng7.900.000
6.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsQuy NhơnThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
15:00-17:00
15/05/202348 giờ - 2 tháng7.900.000
6.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsBuôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
15:30-17:30
20/05/202348 giờ - 2 tháng7.900.000
6.900.000
Luyện thi IELTS IELTS Master 5.0-5.5Quận 3Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6
18:30-21:00
24/04/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTS IELTS Master 5.0-5.5Quận 3Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.5-6.0Quy NhơnThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
18:30-21:00
16/05/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.5-6.0Buôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
17:15-19:15
13/05/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5 OnlineOnlineThứ 2,Thứ 4 và Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5 OnlineOnlineThứ 2,Thứ 4 và Thứ 6
18:30-21:00
24/04/202380 giờ - 2.5 tháng11.900.000
9.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Quận 3Thứ 2, Thứ 4
18:45-21:15
29/05/202357.5 giờ - 3 tháng9.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+OnlineThứ 2, Thứ 4
18:45-21:15
29/05/202357.5 giờ - 3 tháng9.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Quy NhơnThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
15/05/202357.5 giờ - 2 tháng9.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Buôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:15-21:30
20/05/202357.5 giờ - 2 tháng9.900.000
8.900.000
Luyện thi TOEICToeic Run 450-500Quận 3Thứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202340 giờ - 2 tháng3.900.000
Luyện thi TOEICToeic Run 450-500 OnlineOnlineThứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202340 giờ - 2 tháng3.900.000
Luyện thi TOEICToeic Fly 600-650Quận 3Thứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202330 giờ - 1.5 tháng2.900.000
Luyện thi TOEICToeic Fly 600-650 OnlineOnlineThứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
22/05/202330 giờ - 1.5 tháng2.900.000
Căn bản - Giao tiếpFoundationQuy NhơnThứ 3, Thứ 5
18:00-19:30
16/05/202272 giờ - 6 tháng5.900.000
4.000.000
Căn bản - Giao tiếpFoundationBuôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
09:30-11:00
06/05/202372 giờ - 6 tháng5.900.000
4.000.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 1Quy NhơnThứ 2, Thứ 4
18:00-19:30
15/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 2Quy NhơnThứ 3, Thứ 7
17:30 - 19:00
16/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 3Quy NhơnThứ 2, Thứ 4
18:00-19:30
15/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 1Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
08:00-09:30
13/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 2Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
14:00 - 15:30
20/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 3Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
14:00-15:30
27/05/202372 giờ - 6 tháng7.900.000
5.900.000