LỊCH KHAI GIẢNG

English Guide liên tục khai giảng các khóa học hàng tháng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2022 - CÁC LỚP HỌC KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG

Học viên lựa chọn chương trình học, khóa học, địa điểm học ở ô tìm kiếm bên dưới
Chương trình họcKhóa họcĐịa điểm họcThời gian họcNgày khai giảngThời lượng họcHọc phí
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideQuận 3Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
08/08/202248 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideBuôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
19:15-21:15
06/08/202248 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish GuideBuôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
17:00-19:00
12/08/202248 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpEnglish Guide OnlineOnlineThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
08/08/202248 giờ - 2 tháng5.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowQuận 3Thứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
24/08/202232 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowQuận 3Thứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
26/07/202232 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak NowBuôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5
19:15-21:15
16/08/202232 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak Now OnlineOnlineThứ 4, Thứ 6
19:00-21:00
24/08/202232 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Căn bản - Giao tiếpSpeak Now OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
26/07/202232 giờ - 2 tháng4.900.000
3.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsQuận 3Thứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
09/08/202248 giờ - 3 tháng7.900.000
5.900.000
Luyện thi IELTSPre IeltsBuôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
17:00-19:15
19/08/202248 giờ - 2 tháng7.900.000
5.900.000
Luyện thi IELTSPre Ielts OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5
19:00-21:00
09/08/202248 giờ - 3 tháng7.900.000
5.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5Quận 3Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
03/08/202280 giờ - 2.5 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.5-6.0Buôn Ma ThuộtThứ 5, Thứ 7
19:15-21:30
27/08/202280 giờ - 3 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Master 5.0-5.5 OnlineOnlineThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
18:30-21:00
03/08/202280 giờ - 2.5 tháng11.900.000
8.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+Quận 3Thứ 3, Thứ 5
18:30-21:00
02/08/202257.5 giờ - 3 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.5+Buôn Ma ThuộtThứ 3, Thứ 5, Thứ 7
17:00-19:15
11/08/202257.5 giờ - 2 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi IELTSIelts Advanced 6.0+ OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5
18:30-21:00
02/08/202257.5 giờ - 3 tháng9.900.000
7.900.000
Luyện thi TOEICToeic Run 450-500Quận 3Thứ 2, Thứ 6
18:30-21:00
19/08/202240 giờ - 2 tháng3.900.000
Luyện thi TOEICToeic Run 450-500 OnlineOnlineThứ 2, Thứ 6
18:30-21:00
19/08/202240 giờ - 2 tháng3.900.000
Luyện thi TOEICToeic Fly 600-650Quận 3Thứ 3, Thứ 5
18:30-21:00
23/08/202230 giờ - 1.5 tháng2.900.000
Luyện thi TOEICToeic Fly 600-650 OnlineOnlineThứ 3, Thứ 5
18:30-21:00
23/08/202230 giờ - 1.5 tháng2.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênFoundationBuôn Ma ThuộtThứ 2, Thứ 4
17:00-19:00
17/08/202272 giờ - 6 tháng4.000.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 1Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
14:00 - 15:30
27/08/202272 giờ - 6 tháng5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 2Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
14:00 - 15:30
28/08/202272 giờ - 6 tháng5.900.000
Tiếng Anh thiếu nhi - thiếu niênTeens 3Buôn Ma ThuộtThứ 7, Chủ nhật
15:30-17:00
27/08/202272 giờ - 6 tháng5.900.000